Monday, 11 February 2019 09:34

แจ้งปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการSever สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำหนดปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Sever ในวันที่เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ เพื่อปรับปรุงภายในห้อง Server จึงทำให้ในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้อินเตอร์เนทได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read 676 times

Latest from Super User

Login to post comments
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho