Super User

Super User

เอกสารประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5

ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มีนาคม 2565

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด เอกสาร

 

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร (ใหม่) ปีการศึกษา2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด

Page 1 of 3
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho