hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละอำเภอ พัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ หรือแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกระดับ 3 ดาว 4 ดาว ให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับชุมชน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart Organization สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (21 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาคครูและบุคลากรทางศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho