สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และ รพ.สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และ รพ.สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว งานปฐมภูมิ Service Plan งานสุขภาพจิตและยาเสพติด ตรวจสอบภายใน CFO งบลงทุน และงบค่าเสื่อม รวมทั้งปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และคณะให้การต้อนรับ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,