การประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,