ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัยโรงเรียนสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัยโรงเรียนสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและรอบรู้สุขภาพ ปี 2566 เพื่อฟื้นฟูงานอนามัยโรงเรียนให้แก่บุคลากรครู และชี้แจงนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho