ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho