โครงการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย" เพื่อให้สอดคล้อง กับระบบเฝ้าระวังโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่พรมแดนระหว่างประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,