ประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566 ในการประชุมมีการชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นการจัดทำข้อมูลรับการตรวจราชการ ฯ รอบที่ 2 ปี 2566 การมอบหมายภารกิจตามประเด็นการตรวจ ฯ และกำหนดแผนการเตรียมการรับการตรวจราชการ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho