ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 2/2566

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

นที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 2/2566 โดยมีว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมมีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี การแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (Communicable Disease Control Unit Plus Vector Control Unit : CDCU Plus VCU) มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเร่งรัดการฉีดวัคซีน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 และร่างแผนรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,