นพ.สสจ.กาญจนบุรีร่วมรายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00-14.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน กับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง เรื่อง “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี และโรคฝีดาษลิง” โดยมี นายอเนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ย้ำการป้องกันโรคฝีดาษลิงแต่อย่าตื่นตระหนก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาการของโรคมีความรุนแรงน้อยลง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) พบผู้ป่วย 18 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 27,256 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 165 ราย รักษาหายสะสม 26,829 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 262 ราย สถานการณ์การใช้เตียง ใช้งาน 126 เตียง มีเตียงว่าง 3,570 เตียง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังจากการเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยังไม่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อโควิดให้การดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาล มีการปรับจำนวนวัน Self Quarantine ในกลุ่มเสี่ยงสูงตามประกาศของกรมควบคุมโรค 5+5 วัน คือให้กักตัวเอง 5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน รวมทั้งปรับตารางการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Post pandemic สำหรับการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติของประชาชน โดยดำเนินการตามมาตรการ “2U” คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination โดยกลุ่มเสี่ยง 608 คือผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และโรคเรื้อรังรับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากที่สุด ทั้งบริการแบบ walk in และเชิงรุก รวมทั้งมาตรการ 3 พอ คือ เตียงพอ หมอพอ และยาเวชภัณฑ์พอ

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho