ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ด้วยการเรียนรู้แบบ Community base leaming (CBL)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ด้วยการเรียนรู้แบบ Community base leaming (CBL) หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่35 ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะและสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหาร และการบริหารยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,