มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่าน”การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)"รุ่นที่ 2 ปี 2565

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่าน”การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)"รุ่นที่ 2 ปี 2565 หลักสูตรอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 โดยมีทีมคณะวิทยากรให้ความรู้จาก โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลไทรโยค โรงพยาบาลท่ากระดาน และโรงพยาบาลบ่อพลอย ให้เกียรติเป็น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน โดยอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ถือเป็นบุคลากรในทีม ที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากเป็นทีมที่สามารถเข้าถึงและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การมีทักษะ ความรู้ทางทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ และมีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho