ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมมีการมอบนโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด ประจำปี 2565 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ TO BE NUMBER ONE และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แผนกิจกรรมและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE การคัดเลือกเป้าหมายอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเข้าประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho