ออกประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนสมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus รวมทั้ง Thai Stop Covid 2 Plus “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนสมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus รวมทั้ง Thai Stop Covid 2 Plus “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย ตามมาตรการจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Blue Zone) พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งหลังจากการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วจะมีการออกตรวจ ตักเตือน และบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการ เช่น การเปิดสถานบริการ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานและสัญลักษณ์ SHA , SHA Plus และ Thai Stop Covid 2 Plus และสถานประกอบการที่ไม่มีการควบคุมดูแลทำให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย และได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และสถานประกอบการ ในการกำหนดทิศทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรการและขอรับมาตรฐานในการประเมินสถานประกอบการ เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวต่อไป และเป็นภาพรวมที่ดีของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมลงพื้นที่ในครั้งนี้


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho