บมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง / ชุด PPE จำนวน 250 ชุด/ CPE Gown จำนวน 250 ชุด/ Isolation Gown จำนวน 250 ชุด/ Leg cover จำนวน 250 คู่ และ Face shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho