ตรวจเยี่ยม คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง รับฟังการนำเสนอผลงานของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย และ รพ.สต.บ้านดอนสว่าง จากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม Hospitel เดอะเลกาซีรีสอร์ท ต่อมาช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ กระบวนการดำเนินงาน ผลงานเด่น และนวัตกรรม ของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งพบปะ ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและ อสม./ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho