ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่แพอาหารธาราบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี (มาตรฐาน SHA Plus) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดกาญจนบุรี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho