ประธานการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2654

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2654 ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขประจำฤดูกาลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564 โอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.อนุ ทองดี ที่เข้ารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสื่อสารข่าวสารกิจกรรมโครงการที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชนสามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho