ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 55/2564 เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 55/2564 เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM ในการประชุมมีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจคัดกรอง COVID-19 ใน ARI Clinic และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนที่จะดำเนินการ ในสัปดาห์ต่อไป และสรุปการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมี นพ. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในการประชุม

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho