โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยในโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมอบรมครู ตชด. (ครู ก.) โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยในโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานตามนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร สู่การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการดูแลตนเองและชุมชนในอนาคต


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho