มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานประกอบการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานประกอบการ ของบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้แรงงาน ให้สถานประกอบการมีแนวทางคู่ขนานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ อสต. ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมศูนย์เทรสนิ่ง เซ็นเตอร์ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆนี้


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho