พิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณบ้านปากแพรก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดงานพิธีแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho