ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการงานชันสูตรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาสธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการงานชันสูตรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมได้มีการกำหนดการลง Internal audit ปี 2564 และติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพงานชันสูตรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho