ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 8/2564 เขตสุขภาพที่ 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 8/2564 เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อการกำกับติดตามต่อสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องนำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานต่อไป


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho