รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด จากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด จากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทีมปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการระดับจังหวัด ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho