ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Telemedicine

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

วันนี้ (14 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Telemedicine ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดในโรงพยาบาล ในสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในการประชุมมีการกำหนดโรงพยาบาลเป้าหมายในการทำ Telemedicine รูปแบบโปรแกรมการให้บริการ โดยการใช้แอพพลิชั่น แผนกและกลุ่มโรคในการให้บริการ Telemedicine โดยจะให้ใช้บริการในแผนกศัลยกรรมทั่วไป ทุกวันศุกร์ และกำหนดโปรแกรมการส่งข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยใช้แอพพลิชั่น Line


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho