ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชุมทางไกล (Video Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho