สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดตัวโครงการ “ก้าวท้าใจ season 2”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดตัวโครงการ “ก้าวท้าใจ season 2” เชิญชวนชาวกาญจนบุรีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด 19 ด้วยการออกกำลังกาย สะสมแต้มสุขภาพพิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรีในโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกาญจนบุรี
นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19 จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ร่วมกันดำเนินการให้เป็นรูปแบบตัวอย่างสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมออกกำลังกายในวิถีชีวิตใหม่ เนื่องจากช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านส่งเสริมออกกำลังกายแก่ประชาชนผ่าน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี
3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนและนำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ
4.ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health model)
ทั้งนี้ การออกกำลังกายให้ได้ผลดีนั้นประชาชนต้องปฏิบัติต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะสามารถช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบการหายใจ หัวใจ ปอดและหลอดเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจ และการเข้าสังคม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการทำงานหรือจากการเรียน และช่วยให้นอนหลับได้สนิทต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นด้วย


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho