Wednesday, 25 March 2020 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากด่านอาหารและยาบ้านพุนํ้าร้อนไป โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุนํ้าร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 670 times Last modified on Wednesday, 25 March 2020 14:59

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,