Tuesday, 24 March 2020 16:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานและก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(2 votes)
Read 775 times Last modified on Tuesday, 24 March 2020 16:28

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,