Wednesday, 25 January 2023 16:40

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 16 times Last modified on Wednesday, 25 January 2023 16:40
Login to post comments
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho