Friday, 10 January 2020 09:42

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอัคคีภัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้คงามช่วยเหลือ นายอรุณ  ธรรมสอน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานก๊าซทางการแพทย์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 315 หมู่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ซึ่งเพลิงได้ไหม้บ้านและทรัพย์สินเสียหายเกือบทั้งหมด สามารถโอนเงินสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี นายอรุณ ธรรมสอน เลขที่ 507-1311-526 ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

Read 664 times Last modified on Friday, 10 January 2020 09:46
Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho