Tuesday, 12 September 2023 10:36

รับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Read 301 times

Latest from งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho