Tuesday, 05 September 2023 09:18

**เลื่อน** วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ รพ.สต.บ้านหลุมรัง สสอ.บ่อพลอย)

Written by
Rate this item
(3 votes)
Read 928 times

Latest from งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho