Wednesday, 08 September 2021 09:58

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 517 times

Latest from งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Login to post comments
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho