สสจ.กาญจนบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการหน่วยงาน ในสังกัดทุกระดับ ระยะเวลา 7 วันระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” พร้อมมอบนโยบายดังนี้ 1. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออยู่เวร รับผิดชอบอยู่เวรโดยเคร่งครัด 2. กรณีอุบัติเหตุหมู่หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ขอให้ผู้รับผิดชอบ รายงาน ข้อมูลถึงผมในทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น 3. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 2. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ 4. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 5. ไม่ดื่มสุราหรือรับโทรศัพท์ขณะขับขี่รถ ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho