พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายประกอบ แจ่มศรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชนชาติไทย จากนั้น เวลา 07.45 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho