นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธีส่องกล้อง คัดกรองผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ (22 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธีส่องกล้อง (Colonoscopy ) โดยมี แพทย์หญิงอรกัญญา ฉิมพาลี นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ
จากสถิติของการตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทยและมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในปี 2566 ตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโรคมะเร็งทั้งหมด และอยู่ในขั้นที่ 3-4 แล้ว ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงมีความจำเป็น หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะสามารถรับการรักษาให้หายได้ ก่อนที่จะเป็นระยะที่โรคลุกลามมาก ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จึงจัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธีส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อพัฒนาคุณภาพ การคัดกรองผู้ป่วย ดูแล รักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้กับชาวกาญจนบุรี

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho