ร่วมการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษฎา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายดูแลประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมบูรณ์พร้อมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และเชิงสังคม พร้อมวางแนวทาง ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho