ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงาน Olympic Day 2023 โดยจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงาน Olympic Day 2023 โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินการจัดงาน Olympic Day 2023 ในการร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympic Committee ในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย หันมาสนใจการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกีฬา Youth Olympic รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho