ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อกำกับติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอำเภอและ พบส.เภสัชกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 21 เมษายน เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อกำกับติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอำเภอและ พบส.เภสัชกรรม


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,