ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมมีการประชุมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาญจนบุรี, การเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากสถานพยาบาลยาเสพติด ของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 17, ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,