ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการตรวจและระบบงานใบอนุญาต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้ระบบงานใบอนุญาตที่ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน ในการให้บริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความโปร่งใสในการออกใบอนุญาต


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho