พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถง อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีนายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่รัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง ในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นรากฐานสำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของชาติไทย


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho