เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่โรบินสันกาญจนบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร เริ่มอีกครั้ง 11 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) เพื่อชะลอการระบาด บรรเทาผลกระทบให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็น Blue Zone พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยิ่งทำให้ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกสัปดาห์ มีการติดตามผลการดำเนินงานเรื่องวัคซีนในทุกพื้นที่ 13 อำเภอทุกวัน การบริหารจัดการวัคซีนทุกสูตรตามหลักวิชาการ คำนึงถึงวันหมดอายุของวัคซีน เร่งฉีดโดยเร็วก่อนวัคซีนหมดอายุ และบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย รวมทั้งการบริหารจัดการวัคซีนคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนเพิ่มนอกเหนือจากโรงพยาบาลทุกแห่งยังมีศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนอีกหลายแห่ง ดังนี้
1.โรบินสันกาญจนบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร เริ่มอีกครั้ง 11 มค 2565
2.โลตัส กาญจนบุรี บริเวณ ร้านกาแฟอเมซอน เริ่ม 4 มค 2565
3.บิ๊กซี กาญจนบุรี บริเวณโถงด้านหน้า เริ่ม 4 มค 2565
4.TMK กาญจนบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ เริ่ม 4 มค 2565
5.ร้านของฝากศรีฟ้า ท่าม่วง เริ่ม 5 มค 2565
6.ห้างกนกกาญจน์ บริเวณชั้น 3 เริ่ม 4 มค 2565
วัคซีนหลักจะเป็นแอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ โดยให้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว ไม่จำเป็นต้องเป็นมีทะเบียนบ้านในกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบริการดีๆจากใจสาธารณสุขกาญจนบุรีตั้งใจมอบให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด สบายที่สุด สถานที่ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเรื้อรัง ยิ่งจำเป็นต้องฉีด เพราะถ้าท่านได้รับเชื้อจะมีความเสี่ยง มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวท่าน หยุดความรุนแรงและการสูญเสียด้วยการฉีดวัคซีน
นอกจากเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ร่วมกับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ได้แก่ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100 % ตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะ อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา จมูก ปาก ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนส่วนตัว ระมัดระวังเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และการรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก การเดินทางไปสถานที่ต่างๆด้วยความระมัดระวัง เลือกร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบเปิด อากาศถ่ายเทสะดวก คนไม่แออัด ขอให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัวและคนรู้จัก และช่วงกลับมาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่อาจมีการระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจ ATK เพื่อให้รู้ผลเร็ว และเข้าสู่ระบบควบคุมป้องกันโรคได้เร็ว ลดการแพร่เชื้อในชุมชน

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho