Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 07.50 น ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 หมู่ที่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี และร่วมพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถกลับมาเข้าระบบการเรียนการสอนแบบปกติ ให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน On Site เรียนหนังสือในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย โอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ได้ให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขที่มาให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนและชมนิทรรศการโรงเรียนปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน โดยมี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน นพ. ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ สาธารณสุขอำเภอพนมทวน นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมให้การต้อนรับ


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho