ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ โอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.23 น. ที่อาคารสุรพงษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สักการะพระประธานในห้องทำงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เซ็นต์แฟ้ม จากนั้นไปห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ชมวีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาญจนบุรี วีดีทัศน์แนะนำผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบปะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เจ้าหน้าที่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ โอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho