”วิถีชีวิตใหม่ภายหลังการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดและอภิปรายเรื่อง”วิถีชีวิตใหม่ภายหลังการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)” ในโครงการสัมมนาการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาของโรคโควิด 19 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามกรอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ โดยมีนางศิริพร เจริญพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางวรรณภา เฉลิมกุล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และ นางเบ็ญจา ใจสบาย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ร่วมอภิปราย


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho