ทบทวนปฏิบัติการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการรับการแพร่ระบาดระลอก 2

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทบทวนปฏิบัติการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการรับการแพร่ระบาดระลอก 2 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho